Vesiprojekti
10.09.2008 20:26

Vesihanke syntyi Sota-kyläläisten omasta toiveesta. Kyläläiset esittivät vesi-asiansa yhdistyksellemme huhtikuussa 2008, jolloin olimme tutustumismatkalla Sota-kylässä. Nimi Sota tarkoittaa kahden joen risteystä mutta nimestä huolimatta kylässä ei ole edes yhtä kaivoa. Vesi haetaan kylään 4 kilometrin päästä kävellen.

Matkan jälkeen aloimme heti tutkia kaivon tai vesijohtoverkoston mahdollisuutta. Otimme yhteyttä Ghanan Dangme-West- aluehallintoon selvittääksemme vesi-asiaa. Selvisi, että tavallisen porakaivon hankkiminen kylään ei käynyt, sillä maaperätutkimusten mukaan kylän maaperä on liian suolaista juomavettä ajatellen. Näin ollen ratkaisuksi tuli liittyminen valtion vesijohtoverkostoon. Vesiputket vedetään 4 kilometrin päästä Odumasi nimisestä pikkukaupungista Sota-kylään.

Paikallishallinto teki budjettiarvion, jonka mukaan kokonaishinta vesijohtoverkkoon liittymiseen ja vesiputken vetämiseen kylään on 12500GHC eli noin 9000euroa. Joensuu-Ghana Seura on sitoutunut avustamaan vesiprojektissa 1/3 hinnasta, maksimissaan 3000 euroa. Tätä summaa ollaan keräämässä tällä hetkellä. Pyrimme saamaan tarvittavan summan kokoon lahjoitusten, kirpputoritoiminnan, sukkamyynnin ja pullonkeräyksen avulla. Työtä on tehty jo paljon ja lisää on tehtävä. Sota-kyläläisten osuus veden saamiseksi kylään on myös 1/3, joka kuittautuu pääosin kovalla työllä ojaa kaivaen. Viimeinen 1/3 projektin rahoitukseen tulee alueen paikallishallinnolta. Heidän tehtävänsä kattaa mm. projektin suunnittelua ja valvontaa.

Vesijohtoverkostoa tutkiessa ja suunniteltaessa reittiä kävi ilmi, että vesireitin varrella on muitakin pieniä kyliä, jotka hyötyisivät putkiston tulosta. Sota-kyläläiset neuvottelivat paikallishallinnon kanssa näiden muiden kyläläisten mukaantulosta projektiin. Nämä ihmiset ovat lupautuneet mukaan, jolloin kyläläisten osuutta on suorittamassa suurempi joukko.

Suomen päästä valvotaan ja seurataan jatkuvasti prosessin etenemistä. Yhteyshenkilömme paikallishallinnon sosiaalitoimen päällikkö Peter Tweneboa-Kodua Ghanassa on vain puhelinsoiton päässä. Hän on huolehtinut tarpeellisista selvityksistä ja tutkimuksista. Suomalaiset yhdistyksen jäsenet käyvät paikan päällä tarkkailemassa. Lokakuussa 2008 on 3 seuramme jäsentä lähdössä Ghanaan.
Toiveena on, että hanke toteutuisi vuoden 2008 loppuun mennessä, kuitenkin vuoden sisällä.